Rejestracja na nowe szkolenia/warsztaty

Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. "Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG", finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zapraszamy na jedno z finałowych szkoleń realizowanych w ramach projektu SIMS. Szkolenie nt. Upowszechniania doradztwa i publikacji SIMS wspierającej zarządzanie infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 i 2.2 POIG (w dn. 16-17 października 2015 r.) ma na celu powtórzenie najważniejszych elementów odbytych do tej pory warsztatów oraz podsumowanie Państwa doświadczeń zdobytych podczas staży, szkoleń i doradztwa. Z tego też powodu prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi aktualnościami zamieszczonymi na portalu BridgeInfo związanymi z doradztwem Deloitte świadczonym w ramach projektu SIMS:
Możliwość wykorzystania aparatury do celów komercyjnych
Strategia marketingowa jednostki badawczej
Praktyczne podejście do działań marketingowych
Dla Państwa wygody związanej z dojazdem na szkolenie, jest ono organizowane symultanicznie w pięciu miastach. Prosimy o rejestrowanie się na warsztat zorganizowany w Państwa regionie – ułatwi to Państwu dojazd i pozostanie na całości szkolenia oraz spotkanie się z kolegami z organizacji, z którymi będą Państwo budowali współpracę regionalną na potrzeby kolejnych projektów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z przyjemnością zapraszamy także na ostatnie szkolenie realizowane w ramach projektu SIMS Zarządzanie zasobami ludzkimi - poziom zaawansowany - "Prowadzenie rozmów zawodowych w oparciu o asertywność, konsekwencję i stawianie granic" (w dn. 24-25 października 2015r., Warszawa) - w załączeniu agenda.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół SIMS

Nabór i rejestracja

Zamknięty dla uczestników projektu SIMS (którzy podpisali umowę).
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku wyczerpania limitu rejestracja na dany termin warsztatów/szkolenia automatycznie się zamyka.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów przy rejestracji prosimy o kontakt: info@konferencje.airclub.pl lub tel. 22 829 95 72

Adresaci

Szkolenia organizowane dla pracowników instytucji realizujących projekty w Działaniach 2.1 oraz 2.2 POIG, którzy są jednocześnie beneficjentami projektu SIMS, a ich pracownicy uczestniczyli w stażach organizowanych w ramach projektu SIMS.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla uczestników

Uczestnicy szkoleń maja zapewniony:
Odpowiedzialność

Biorąc pod uwagę obowiązek celowego, oszczędnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej informujemy, że nieobecność na szkoleniu i niezgłoszenie w terminie rezygnacji z niego tj. co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia, powinna zostać usprawiedliwiona w sposób przyjęty dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Nieobecność na szkoleniu osoby zakwalifikowanej, która w terminie nie zgłosiła rezygnacji i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności skutkować będzie obciążeniem jej kosztami szkolenia zgodnie z umową.

Brak miejsc?

Bardzo prosimy o uważne śledzenie strony, na której znajduje się formularz rejestracyjny, gdyż w przypadku rezygnacji osób zarejestrowanych na szkolenie, w ich miejsce będą mogły się rejestrować kolejne osoby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego