Szanowni Państwo

Witamy na stronie poświęconej trzydniowym konferencjom organizowanym w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel konferencji

Celem konferencji jest przygotowanie instytucji i osób zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym do właściwego identyfikowania zdolności i uzdolnień, wspierania i rozwijania zainteresowań. Konferencja ma również na celu upowszechnianie rezultatów projektu, w tym poradników, raportów i innych publikacji opracowanych w ramach projektu oraz upowszechnianie informacji o miejscach i organizacjach, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Ramowy program konferencji

1 dzień

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 19:30 Tematy wystąpień:
 • Przedstawienie rezultatów projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym"
 • Prezentacje działań związanych z pracą i wsparciem dla ucznia zdolnego
 • Kreatywny czyli jaki? O kreatywności dzieci i młodzieży
 • Wielopłaszczyznowe spojrzenie na ucznia zdolnego w przedszkolu/ szkole/placówce, z uwzględnieniem obowiązującego prawa w tym zakresie
 • Nauczyciel tutorem, coachem. Tutoring metodą w pracy z uczniem zdolnym
19.30 - 20:30Kolacja
 

2 dzień

09.00 – 18:00Tematy wystąpień:
 • O zdolnościach, nowych technologiach i neurobiologii, czyli jak wspierać talenty uczniów
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów zdolnych
 • Doświadczenia Szkół Odkrywców Talentów w pracy z uczniami zdolnymi – przykłady dobrych praktyk
 • Projekty i działania dotyczące pracy z uczniami zdolnymi 
 • Rola przedszkola/szkoły i placówki, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej w systemie wspierania uczniów zdolnych
 • Projekty i działania edukacyjne skierowane do nauczycieli wspierające proces nauczania przedmiotów ścisłych lub humanistycznych lub artystycznych lub sportowych
18.00 – 19.00Kolacja
 

3 dzień

08.00 – 14.30Tematy wystąpień:
 • Propozycja działań innowacyjnych dla nauczycieli i specjalistów zainteresowanych nowymi metodami nauczania, których celem jest rozbudzenie aktywności naukowej uczniów
 • Innowacyjne działania w zakresie pracy z uczniem zdolnym
 • Jak pracować z uczniem zdolnym - prezentacja poradników opracowanych w projekcie
 • Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji 
14.30 – 15.30Obiad