Źródło: https://www.airclub.pl/promy/amatorzy/polferries
(22) 829 95 00
Email: info@airclub.pl

Promy - Polferries

Polska Żegluga Bałtycka powołana została do życia 31 stycznia 1976 roku, jako państwowe wielozakładowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko - turystycznymi na morzu, usługami hotelowo - gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, obsługą agencyjną przedstawionych powyżej zadań, a także działalnością budowlaną i remontową. Stosownie do różnorodności zakresu prac, utworzono w przedsiębiorstwie zakłady produkcyjne i usługowe.

Pierwszym dyrektorem i współzałożycielem firmy był Jan Szymański. Polityczna decyzja ożywienia Wybrzeża Środkowego zaowocowała kontraktami na budowę hoteli w Gdyni, Gdańsku, Koszalinie, Kołobrzegu, Ustce. Decyzją władz centralnych armator został zmuszony do przekazania ich "Orbisowi".

W latach 1976 - 1977r., na mocy Zarządzenia Nr 23 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Polska Żegluga Bałtycka przejmuje od Polskich Linii Oceanicznych promy pasażersko - samochodowe: "Gryf", "Skandynawia", "Wawel" i "Wilanów", 5 małych statków towarowych "Goplana", "Krasnal", "Nimfa", "Świetlik" i "Rusałka", a od Polskiej Żeglugi Morskiej 9 statków: "Hajnówka", "Ruciane", "Barlinek", "Ina", "Ner", "Soła", "Krutynia", "Orla", "Odra". Od Zarządu Portu w Gdańsku przejmuje przystań promową w Gdańsku, a od Zarządu Portu Szczecin przystań promową w Świnoujściu.

Kupiony zostaje czarterowany dotąd prom "Allotar", który otrzymuje nazwę "Rogalin", a także dwa nowo zbudowane, pierwsze polskie promy "Pomerania" i "Silesia". W oparciu o tę flotę otwarte zostają nowe linie: w 1977r. pomiędzy Świnoujściem a Kopenhagą, w 1979r. ze Świnoujścia przez Kopenhagę do Felixtowe, a w 1980 r. zostaje otwarta linia Gdańsk - Karlskrona.

Na początku lat osiemdziesiątych przedsiębiorstwo przechodzi ostry kryzys. Powodują go m.in. nienajlepszy stan techniczny floty, portów i baz promowych, brak wyposażenia powstającego przedsiębiorstwa w odpowiednie środki finansowe, kryzys gospodarczy i polityczny w kraju oraz restrykcje ekonomiczne państw zachodnich (po wprowadzeniu stanu wojennego). Wraz z zakazem wyjazdu obywateli polskich za granicę następuje całkowite załamanie się przewozów pasażerskich i ładunków.

Urząd Gospodarki Morskiej ówczesny właściciel Polskiej Żeglugi Bałtyckiej podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego do likwidacji przedsiębiorstwa. Pomocną dłoń podaje Polska Żegluga Morska wykupując obciążone kredytami inwestycyjnymi promy "Pomerania" i "Silesia" i przekazując je jednocześnie do eksploatacji Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Uzyskana pomoc pozwoliła uniknąć likwidacji firmy i stanowiła podstawę do jej szybkiego rozwoju. W 1980 r. zostaje sprzedany prom "Gryf" , a w rok później "Skandynawia".

W maju 1982 r. zostaje przedłużona linia Świnoujście - Kopenhaga do portu w Travemunde, a od czerwca 1983 r. prom w sezonie letnim zawija również do Ronne na Bornholmie. W tym samym roku, od czerwca prom linii Gdańsk - Helsinki zawija w sezonie do Visby.

Szczytowy okres rozwoju linii promowych ma miejsce w 1989 r., kiedy Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje następujące linie: Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Kopenhaga, Gdańsk - Nynäshamn, Gdańsk - Helsinki, Świnoujście - Travemunde, Travemunde - Gdańsk - Ryga, Travemunde - Ronne oraz Helsinki - Visby. W styczniu 1990r. zostaje zmieniony port docelowy Nynäshamn na Oxelosund. W tym też roku promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przewożą rekordową ilość 655 617 pasażerów, 145 003 samochodów osobowych, 21703 pojazdów ciężarowych.

W latach 1991 - 1994 odbywa się remont i przebudowa nabrzeży w porcie kołobrzeskim. W sierpniu 1991 r. na linii Gdańsk - Oxelosund zostaje przewieziony 5 - milionowy pasażer. W maju 1994 następuje sprzedaż promu "Łańcut". W tym samym roku przedsiębiorstwo przejmuje na własność prom "Nieborów". W dniu 9 czerwca 1994 zostaje zakończona budowa najnowocześniejszego w Europie terminalu promowego w Świnoujściu. 01 maja 1995 r. otwarta zostaje nowa linia promowa ze Świnoujścia do Malmö. W dniu 24 stycznia 1996 r. przewieziony zostaje 7 milionowy pasażer.

W 1990 roku rozpoczęto przygotowania zmierzające do restrukturyzacji i prywatyzacji. Początkiem tych zmian była likwidacja Zakładu Budownictwa i Portu Handlowego w Darłowie. Rozpoczęto również zmiany systemu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W styczniu 1992r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 31.12.1992r. Polska Żegluga Bałtycka SA uzyskała osobowość prawną.

W 1997 r. firma wprowadza na wszystkie swoje jednostki procedury ISM Code - Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiu Zanieczyszczeniom. Jako pierwszy polski armator otrzymuje certyfikat zarządzania jakością ISO 9002. Przystępuje także do modernizacji floty. W maju 1997 r. weszła do służby unowocześniona "Pomerania", przebudowana w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W czerwcu tegoż roku na inauguracyjny rejs ze Świnoujścia do Malmö wyszedł "Boomerang", nowoczesny katamaran pasażersko - samochodowy, typu high - speed. Rok później modernizowana jest także w Gdańskiej Stoczni Remontowej "Silesia". Działania te znajdują odzwierciedlenie w rosnących przewozach. Zwiększone z tego tytułu wpływy nie pokrywają jednak kosztów modernizacji.

We wrześniu 2000 roku zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki "Program Naprawczy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA", którego realizację rozpoczęto w 2001r. Głównym celem Programu Naprawczego było wewnętrzne uporządkowanie przedsiębiorstwa, opracowanie koncepcji wyjścia z kryzysu, a przede wszystkim dokonanie realnej oceny stanu i dalszych możliwości rozwoju. W ramach Programu Naprawczego przeprowadzono restrukturyzację w czterech obszarach tj.: majątkowym, finansowym, zatrudnienia i organizacyjnym. Realizacja powyższych działań, doprowadziła do całkowitego oddłużenia Spółki. Kolejne działania były przede wszystkim ukierunkowane na odnowienie tonażu oraz odzyskanie dobrego i wiarygodnego wizerunku firmy na rynku promowym.

W 2003r. odnowiono tonaż tj. w marcu wyczarterowano prom typu ro-ro "Kahleberg" oraz w lipcu zakupiono prom ro-pax "Scandinavia". Obecnie Polska Żegluga Bałtycka SA w Kołobrzegu, największy polski armator i operator promowy, występujący pod marką POLFERRIES, eksploatuje trzy promy pasażersko - samochodowe operujące na czterech liniach:

 1. m/f "Scandinavia" na linii Gdańsk - Nynäshamn (Szwecja),
 2. m/f "Pomerania" na linii Świnoujście - Kopenhaga
 3. m/f "Pomerania" w sezonie letnim na linii Świnoujście - Ronne (Bornholm),
 4. m/f "Wawel" na linii Świnoujście - Ystad

Prom "Silesia" obecnie został wystawiony na sprzedaż, ale brana jest też pod uwagę dalsza jego eksploatacja przez armatora.

Polska Żegluga Bałtycka SA dysponuje siecią 6 własnych Morskich Biur Podróży w największych miastach Polski - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Oferują one nie tylko bilety promowe linii Polferries, lecz także bilety innych przewoźników promowych oraz bilety lotnicze na wszystkie linie. Firma współpracuje z wieloma europejskimi biurami podróży, szczególnie z krajów skandynawskich.

Promy Polferries oferują bezpieczną i wygodną żeglugę, tradycyjną dobrą kuchnię, możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów, a to wszystko przy wspaniałej atmosferze stworzonej przez profesjonalną i kompetentną obsługę.

W dniu 17 maja 2004 r. w XIV Edycji Konkursu Na Najlepsze Produkty i Usługi, Polska Żegluga Bałtycka SA otrzymała prestiżowe wyróżnienie - Polskie Godło Promocyjne "TERAZ POLSKA" w kategorii "promowe przewozy pasażerskie i ładunkowe".

Nagroda ta jest dla firmy szczególnym świadectwem jakości, jak również zobowiązaniem. Wyróżnienie w Konkursie jest ponadto dowodem, że Polska Żegluga Bałtycka to firma nowoczesna, świadcząca profesjonalne usługi. Teraz, kiedy Polska jest Członkiem Wspólnoty Europejskiej - Polska Żegluga Bałtycka SA musi sprostać wyzwaniom gospodarki światowej, gdzie o sukcesie decyduje jakość, nowoczesność i dobra cena.

Promy

m/f Baltivia

m/v Baltivia - prom samochodowo - pasażerski zbudowany w szwedzkiej stoczni Kalmar Vavr. W roku 2002 dokonano gruntownej modernizacji promu. Oficjalnie wprowadzony do eksploatacji w barwach POLFERRIES w dniu 15 stycznia 2007r. Prom spełnia wymogi wszystkich obowiązujących Konwencji oraz zalecenia IMO, a także wszystkie inne wymagania dotyczące uprawiania żeglugi na Morzu Bałtyckim. Na pokładach ładunkowych prom pomieści jednorazowo około 80 samochodów ciężarowych o długości 17 m, w tym również ładunków niebezpiecznych oraz dodatkowo 30 samochodów osobowych. Dla pasażerów przeznaczonych jest 250 miejsc.

Główne parametry techniczno - eksploatacyjne:

 • Długość: 147 m
 • Szerokość: 24 m
 • Nośność: 5492 t
 • Długość linii ładunkowej: 1408 m

Wyposażenie promu:

 • Do dyspozycji gości na promie: bar/kawiarnia, cafeteria, sklep, automaty do gry, kabiny 2, 3 i 4-osobowe.
 • Cafeteria - pokład 7 - 110 miejsc. Wyposażenie: TV
 • Bar/Kawiarnia - pokład 7 - 50 miejsc. Wyposażenie: TV-LCD
 • Fotele lotnicze - pokład 7 - 48 miejsc

m/f Wawel

m/f Wawel - zbudowany w 1980 roku w szwedzkiej stoczni w Malmö, przebudowany w roku 1989 w stoczni w Bremerhaven. W roku 2004 zostały przeprowadzone prace dostosowawcze do potrzeb Polferries. Prom może przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów (w tym 480 miejsc w nowoczesnych kabinach). Do dyspozycji gości na promie: bary, restauracje, sklepy.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

 • Długość: 163,96 m
 • Szerokość: 27,63 m
 • Zanurzenie: 6,52 m
 • Długość linii ładunkowej: 1490 m (75 samochodów ciężarowych 17m)
 • Prędkość eksploatacyjna: 16,7 węzłów

Prom spełnia wymogi wszystkich obowiązujących Konwencji oraz zalecenia IMO, a także wszystkie inne wymagania dotyczące uprawiania żeglugi.

Wyposażenie promu:

 • Prom oprócz standardowego wyposażenia w sklepy, bary, restauracje, kawiarnię posiada również salę konferencyjną/kino.
 • Sala konferencyjna/kino - pokład 7, nad recepcją - 68 miejsc. Wyposażenie: rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD, ekran, mikrofon bezprzewodowy.
 • Restauracja - pokład 6 - 84 miejsca (dolna restauracja), 120 miejsc (górna restauracja). Wyposażenie: odtwarzacz DVD, mikrofon bezprzewodowy.
 • Restauracja samoobsługowa - pokład 6- 104 miejsca.
 • Kawiarnia - pokład 6 - 150 miejsc. Wyposażenie: odtwarzacz DVD, mikrofon bezprzewodowy. W części Kawiarni znajduje się kasyno ze stołem do Black Jacka oraz automaty losowe.
 • Dyskoteka - pokład 8 - 60 miejsc siedzących. Wyposażenie: profesjonalne wyposażenie dyskotekowe (oświetlenie i nagłośnienie).
 • Grill Bar z ławostołami - pokład 7 - 100-120 miejsc.
 • Fotele lotnicze - pokład 6, za Kawiarnią - 106 miejsc.

m/f Scandinavia

m/f Scandinavia został zbudowany w szwedzkiej stoczni w Landskronie w 1980 r.

W 1999 r został gruntownie przebudowany.

Prom spełnia wszelkie wymogi Konwencji SOLAS, Konwencji Sztokholmskiej, zalecenia IMO oraz wszystkie inne wymagania dotyczące uprawiania żeglugi. Posiada wysoką klasę lodową, niezależny pokład na samochody osobowe oraz autonomiczny ciąg komunikacyjny dla dostawców.

Zaletą promu jest nowoczesne wyposażenie nawigacyjne, przeciwpożarowe i ewakuacyjne. Zainstalowane katalizatory NO2, są nowoczesnym elementem, wybiegającym znacznie w przyszłość w sferze ochrony środowiska. Klasyfikatorem statku jest Det Norske Veritas.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

 • Długość 145,62 m
 • Szerokość 24,52 m
 • Zanurzenie: 5,71 m
 • Średnia prędkość: 18 węzłów
 • Ilość pokładów ładunkowych 3
 • Ilość miejsc na pokładach:
 • Pokład nr 3 - 38 lor lub 180 samochodów osobowych
 • Pokład nr 4 - 160 samochodów osobowych
 • Pokład nr 5 - 160 samochodów osobowych

Prom może przewieźć 1808 pasażerów, z czego w kabinach (wewnętrznych i zewnętrznych z pełnym węzłem sanitarnym) 922 osoby. Posiada kabiny dla osób niepełnosprawnych z dogodnym dostępem komunikacyjnym windami. Jednostka daje również możliwość skorzystania z 202 miejsc w kabinach turystycznych (kuszetki) oraz z foteli lotniczych.

Wyposażenie promu:

 • Prom obok standardowego wyposażenia w sklepy, bary, restauracje, kawiarnie posiada również salkę konferencyjną i kino. Daje to nowe możliwości nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również korporacyjnych.
 • Sala konferencyjna przy recepcji - pokład 6 - 14 miejsc z możliwością dostawki do 22 miejsc łącznie. Wyposażenie: TV, DVD, rzutnik do foliogramów, tablica konferencyjna (white board), flipchart.
 • Sala kinowa - pokład 2 - 204 miejsca. Wykorzystywana również jako sala konferencyjna. Wyposażenie: rzutnik multimedialny (SHARP - wyposażony w standardowe wejście S-video oraz VGA), odtwarzacz DVD i VHS, mikrofon przewodowy i bezprzewodowy.
 • Restauracja Vivaldi - pokład 7 - 138 miejsc.
 • Restauracja Zorba - pokład 7 - 104 miejsca.
 • Panorama Bar - pokład 10 - 214 miejsc.
 • Kafeteria - pokład 7 - 247 miejsc, w tym 42 dla kierowców samochodów ciężarowych.
 • Kawiarnia - pokład 6 - 190 miejsc. W części kawiarni znajduje się kasyno ze stołami do ruletki i Black Jacka oraz automaty losowe.
 • Grill Bar z ogródkiem na pokładzie otwartym - pokład 9 - 100 - 200 miejsc.
 • Fotele lotnicze - pokład 10 - 136 miejsc.
 • Fotele lotnicze przy pokoju dziecięcym - pokład 9 - 64 miejsca.

m/f Pomerania

m/f Pomerania - zbudowany w roku 1978, w roku 1997 przeszedł gruntowną przebudowę, która objęła część hotelowo-gastronomiczną, maszynownię, wszystkie systemy wewnętrzne, a nawet kadłub promu. Po przebudowie może przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów i 273 samochodów osobowych lub 26 ciężarowych. Ilość miejsc kabinowych wzrosła do 478. Na promie znajdują się sklepy, kawiarnia, restauracja, bar, Karczma Polska, dwie sale konferencyjne oraz sauna i jacuzzi.

 • Długość całkowita: 127,43 m
 • Szerokość: 21,7 m
 • Zanurzenie: 5,64 m
 • Średnia prędkość: 15,4 węzłów

Dodatkowe informacje

Warunki przewozu

Rozkłady i cenniki

Więcej informacji u naszych konsultantów: e-mail: bilety@airclub.pl, telefon: (22) 829 95 00

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o zniżkach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się o super ofertach wcześniej niż inni!

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15*

*/ UWAGA! Dział turystyki pracuje od pon-pt 09.00 – 18.00, w soboty nie pracuje.

Senatorska 28, 00-095 Warszawa

© Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15
Senatorska 28, 00-095 Warszawa

LufthansaWezyr HolidaysFinnairStena LineAdria AirwaysPolferriesQatar AirwaysITAKAPKPSASAVISCathay PacificAegan AirlinesAlitaliaSriLankan AirlinesPolskie Linie Lotnicze LOTAeroflotChartisAir FranceSingapore AirlinesSwiss AirlinesRainbow ToursWizzairAzamaraTUIAer LingusUkraine International AirlinesPKP IntercityClub MedAir BerlinInterhomeAustrian AirlinesSilverseaUnity LineCzech AirlinesDelta Air LinesNeckermannUnited AirlinesKLMAir ChinaIberiaSN Brussels AirlinesERV EuropejskieRoyal CaribbeanEtihad AirwaysTurkish AirlinesAir AstanaAmerican Airlines7 IslandsEurowingsEmirates AirlinesBritish AirwaysSignal IdunaAir Canada